Pátek, 21. června 2024
O našem sboru
 
 

Z historie

Úvodní úryvek z kroniky Sboru kozojídských dobrovolných hasičů (doslovně bez úprav):

Dne 1. října 1929 o čtvrt na osm ráno vypukl v domě č.12 požár a než se lidé k němu sběhli, zachvátil celé chlévy a přenesl se také na předek – obytné stavení. Sbor dobrovolných hasičů z Hroznové Lhoty přijel se stříkačkou už jen lokalizovat oheň, poněvadž zachránit se nedalo už nic. Díky bezvětrnému počasí oheň se dál nerozšířil. Kdyby byl sbor dobrovolných hasičů v Kozojídkách i se stříkačkou, nemohl se oheň rozšířiti na celé stavení. Všechny tyto okolnosti dobře uvažované daly vzniknout první myšlence – založit si sbor vlastní! Než ale by tuto myšlenku mohl někdo realizovat, přišli členové sboru dobrovolných hasičů z Hroznové Lhoty s návrhem, aby několik občanů z Kozojídek přistoupilo za činné členy sboru dobrovolných hasičů z Hroznové Lhoty. Proti tomuto návrhu, k jehož uskutečnění už nestálo mnoho, vystoupilo několik občanů z Kozojídek a to proto, že by Kozojídkám neprospělo členství ve sboru v Hroznové Lhotě, nýbrž v případě neštěstí pomůže stříkačka v místě. Toto první hájil zdejší řídící učitel J. Klusák, který získal několik nadšenců pro tuto myšlenku a to na prvním místě starostu obce F. Potěšila (č.78), člena obecní rady Smetku Jana (č.80), členy obecního zastupitelstva Grombíře Josefa (č.72), Grombíře Jana (č.4), Smetku Josefa (č. 3), Hanáka Josefa (č.11), Šantavého Josefa (č.86), Gajdošíka Josefa, Smetku F. (č.5), Šrahůlka Jana (č.67), vážené starší osoby jako Ant. Gajdošíka, host., Jana Benedíka, krejčího, Jana Grombíře (č.64), Josefa Hlahůlka (č.28), F. Kozumplíka (č.2 a 60) aj. a to tak, že po dorozumění s obecním zastupitelstvem svolána byla veřejná schůze občanstva na den 15. prosince 1929 ke Gajdoštíkům, na níž pozván župní starosta – župy XXXV. z Velké br. A. Jelínek. Schůze tato se vydařila tak, že sbor byl skutečně ustaven a přihlásilo se 17 členů činných a 10 členů přispívajících.

Hned na to byly objednány stanovy od zemské jednoty hasičské z Brna, požádáno o schválení jich. Valná hromada nově založeného sboru konána byla 1.března 1930.

Na valné hromadě byli zvoleni:
starosta sboru F. Potěšil č.78
náčelník J. Smetka č.80
podnáčelník J. Grombíř č.64
  F. Petrucha č.62
četař J. Benedík č.53
jednatel J. Klusák
pokladník J. Benedík č.53
vzdělavatel J. Grombíř č.72
zbrojíř F. Beneš kovář
samar. četař A. Kozumplík
  F. Petrucha

Náhradníci.
J. Šantavý
J. Grombíř
J. Gajdoštík
J. Zálešák
J. Hlahlůlek
J. Šrahůlek

Hospodářští a účetní dozorci:
F. Petrucha
F. Solařík

Vyjednáváno bylo o koupi staršího stroje v Rohatci, kde nás předběhli z Hroznové Lhoty, potom v Bylnici na Vláře, konečně ve Veselí n.M. Ale jednání toto nevedlo k cíli. Tu započato vyjednávati s Hasičskými závody v Čechách u Prostějova. Toto jednání vedlo k cíli, takže v květnu 1930 uskutečněna koupě za účasti členů těchto našich v Hasičských závodech v Čechách (Potěšil F., Hanák J., Smetka J.). Koupena čtyřkolová ruční pérová stříkačka (zánovní), 140 m hadic, 8m savic s veškerým příslušenstvím za 14 500,- Kč.


© Vytvořil Tony 2009, optimalizováno pro prohlížeč Mozilla Firefox